W jakim języku mówi się w hiszpańskim regionie Costa Blanca?

W regionie funkcjonują dwa języki urzędowe – kastylijski oraz walencki (z hiszpańskiego „valenciano”; z walenckiego „valencia”). Większość lingwistów uważa język walencki za dialekt języka katalońskiego „catala”. Jednak duża grupa badaczy, polityków i lokalnych patriotów traktuje go jako odrębny język, wywodzący się z katalońskiego, który przejawia wpływy języka kastylijskiego, ma także własną wymowę, gramatykę oraz historię. Z prawnego punktu widzenia walencki jest tożsamy z katalońskim, chociaż mieszkańcy posługujący się nim na co dzień uważają go za własny i historyczny język Walencjan. Walencki powstał w czasie rekonkwisty chrześcijańskiej króla Jakuba I Zdobywcy, kiedy ziemie były zasiedlane w dużej mierze przez przybyszów z Katalonii (druga część osadników była pochodzenia aragońskiego). W średniowieczu dominującymi językami w Królestwie Walencji były walencki i arabski. Najważniejsze dzieła literackie w języku walenckim powstały w późnym średniowieczu i epoce renesansu, a jego popularyzatorami byli między innymi pisarz Joanot Martorell (1413-1468), autor powieści rycerskiej „Tirant biały”, oraz poeta i rycerz Ausias March (1397-1459) znany z pieśni miłosnych. W regionie Alicante, w miasteczku Castalla urodził się wybitny pisarz i lingwista Enric Valor i Vives (1911-2000), który wielce przyczynił się do odtworzenia leksykografii języka walenckiego.

Po walencku mówi obecnie około dwóch milionów mieszkańców autonomicznej wspólnoty Walencja, spośród których w domu posługuje się nim niecałe 30% osób. Na Costa Blanca ostatnią miejscowością na południu, gdzie można go usłyszeć, jest Guardamar de Segura. Większość nazw miejscowości, ulic, obiektów itd. pisanych jest w dwóch językach. Często jednak spotykamy się z mieszaniem języków albo stosowaniem ich zamiennie, zwłaszcza w mowie potocznej. Obecnie odradza się moda na język walencki. Przeżywa renesans w miejscach, gdzie wcześniej zanikał ze względu na duży napływ obcokrajowców, na przykład w samym mieście Alicante, gdzie obecnie walenckim posługuje się 12% społeczności lokalnej. Największą mekką języka walenckiego są miejscowości interioru, zwłaszcza Alcoy i okolice.

1 thought on “W jakim języku mówi się w hiszpańskim regionie Costa Blanca?

  1. Na pewno każdy myślał, że odpowiedź jest oczywista i jest to hiszpański a tu niespodzianka, obowiązuje jeszcze jeden język.

Comments are closed.