Co to są pływy morskie?

Zapewne byliście świadkami, kiedy na plaży lub wybrzeżu morze może się podnosi się i opada o kilka metrów. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź leży w dwóch gwiazdach najbliższych naszej planecie: Słońcu i Księżycu. Chcesz wiedzieć więcej? Jeśli tak, to kontynuuj czytanie tego interesującego i edukacyjnego artykułu o tym, czym są pływy i dlaczego występują.

Co to są pływy?

Niniejszy artykuł rozpoczynamy od zdefiniowania pojęcia pływów. Pływy to regularne lub okresowe zmiany poziomu morza rzędu kilku metrów, spowodowane siłą przyciągania grawitacyjnego wywieranego wspólnie przez Księżyc i Słońce na Ziemię. Ta zmiana poziomu morza następuje w odstępach około 6 godzin, a ponadto istnieje kilka rodzajów pływów. Oprócz pływów, które wpływają na wody mórz i oceanów, istnieje inny rodzaj ruchu, który występuje okresowo i z tego samego powodu. Są to pływy występujące w atmosferze (ze zmianami rzędu kilku kilometrów) i w litosferze (z niewielkimi zmianami, które są ledwo wyczuwalne).

Dlaczego występują pływy?

Jak już zaznaczyliśmy, przyczyna pływów leży w sile grawitacji wywieranej przez Księżyc i Słońce. Innymi słowy, te dwie gwiazdy przyciągają wodę w morzach i oceanach do siebie, zmieniając poziom oceanów i mórz.

Prawo przyciągania grawitacyjnego Newtona mówi nam, że siła ta zależy od masy ciał, a także od odległości między nimi. Tak więc, choć Księżyc jest znacznie mniejszy od Słońca, to przyciąganie, jakie wywiera na Ziemię, jest znacznie większe od przyciągania wielkiego Słońca (od dwóch do trzech razy większe). Dzieje się tak dlatego, że Księżyc jest dużo, dużo bliżej naszej planety niż Słońce. Dlatego Księżyc i pływy mają silny związek, przy czym pływy księżycowe (czyli te powodowane przez Księżyc) mają większą amplitudę niż te powodowane przez Słońce.

Ale to nie wszystko, bo w zależności od różnych pozycji obu gwiazd względem naszej planety mogą powstawać różne rodzaje pływów, gdyż przyciąganie grawitacyjne będzie w każdym przypadku inne. Istotne jest również to, że spłaszczenie Ziemi (ponieważ nie jest ona idealną kulą) zmienia się wraz z tym zjawiskiem pływowym (pamiętajmy, że trzy czwarte powierzchni planety pokryte jest wodą).

Dlaczego np. na Atlantyku są pływy, a na Morzu Bałtyckim nie?

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, dlaczego w morzach takich jak Morze Bałtyckie nie ma pływów, a w innych, takich jak ocean Atlantycki, wyjaśnimy dlaczego. Chociaż Księżyc jest w stanie przyciągać ogromne masy wody, to jego siła grawitacyjna nie jest tak skuteczna w przypadku mniejszych mas wody, takich jak na przykład ta z Morza Bałtyckiego –  inne ciekawostki na temat Bałtyku poznasz w https://krynicamorska24.pl. Nie można jednak stwierdzić, że nie ma przypływów, tylko że nie są one tak silne i zauważalne.