Jak zostać komornikiem?

Kiedy posiadamy przeciwko drugiej osobie roszczenie i decydujemy się na wejście na drogę sądową, celem jego wyegzekwowania, oczekujemy, że po korzystnym wyroku odzyskamy swoje pieniądze. Niestety, często przegrywający proces nie wywiązują się ze swoich długów. W takich momentach konieczny staje się komornik sądowy, który upoważniony jest do prowadzenie postępowania egzekucyjnego, mającego na celu przymusowe odebranie dłużnikowi części jego majątku i przekazanie go wierzycielowi. Chociaż komornicy nie kojarzą się najlepiej, to w praktyce ich udział jest często konieczny do odzyskania tego, co nam się należy. Jak więc zostać komornikiem sądowym?

Człowiek z fachową wiedzą!


Ustawa wymaga, aby komornik sądowy legitymizował się wykształceniem wyższym, a dokładniej ukończeniem studiów na kierunkach prawnych lub administracyjnych. Dodatkowo, kandydat na komornika koniecznie musi przebyć dwuletnią aplikację komorniczą, podczas której przygotowuje się do zawodu u boku doświadczonego patrona. Aby się w ogóle dostać na ową praktykę, należy zdać egzamin wstępny. Po ukończonej aplikacji, trzeba natomiast zdać drobiazgowy egzamin państwowy zawodowy. Wydawać się by mogło, że to już wszystko? Niestety nie! Osoba, która zdała egzamin zawodowy musi jeszcze przepracować dwa lata na stanowisku asesora komorniczego, czyli pełnić funkcje fachowego zastępcy bardziej doświadczonego komornika sądowego. Dopiero kiedy wszystkie wymagania zostaną spełnione, można rozpocząć własną działalność. Komornik sądowy otwiera kancelarie przy wybranym przez siebie sądzie rejonowym – właściwość miejscowa tegoż sądu określa także właściwość miejscową spraw, których prowadzenia komornik nie może odmówić w razie zwrócenia się do niego z nimi przez niespłaconych wierzycieli.

Człowiek z zasadami!


Komornik sądowy, podobnie jak inne prawnicze zawody, jest profesją wymagającą szeroko pojętych zasad moralnych – istnieje więc określony kodeks etyki, którego nie respektowanie może zakończyć się wydaleniem z zawodu. W przypadku komorników uczciwość jest zresztą szczególnie istotna – operują oni pieniędzmi i często mają kontakt z osobami, które bardzo niewiele mają i potencjalnie łatwo ich oszukać. Komornik musi być także osobą z polskim obywatelstwem, a także musi mieć ukończone 26 lat. Warto dodać, że przedstawiciel tego zawodu koniecznie musi wykazać swoją niekaralność, a także, co już jest dosyć oczywiste, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.